НОВИНИ КОМПАНІЇ

Особлива посадові ІФЦ 30.06.2020
01.07.2020

Додаток 1                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами                                                                                                                               цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 01.07.2020 (дата реєстрації емітентом електронного...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
26.06.2020

Додаток 1                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами                                                                                                                               цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 26.06.2020 (дата реєстрації емітентом електронного...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

ПОВІДОМЛЕННЯ
24.06.2020

тва Наглядова рада ПрАТ «Івано-Франківськцемент»» повідомляє, що загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових  річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Бюлетень для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів
15.06.2020

Бюлетень.  

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
25.05.2020

Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район,                с. Ямниця, надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення  про дистанційне проведення річних загальних...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>