НОВИНИ КОМПАНІЇ

Протокол про підсумки голосування дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.06.2020р.
03.07.2020

Протокол про підсумки голосування дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 25.06.2020р

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Річний звіт емітента 2019р.
03.07.2020

Річний звіт емітента 2019р

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Особлива посадові ІФЦ 30.06.2020
01.07.2020

Додаток 1                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами                                                                                                                               цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 01.07.2020 (дата реєстрації емітентом електронного...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
26.06.2020

Додаток 1                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами                                                                                                                               цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 26.06.2020 (дата реєстрації емітентом електронного...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

ПОВІДОМЛЕННЯ
24.06.2020

тва Наглядова рада ПрАТ «Івано-Франківськцемент»» повідомляє, що загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових  річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>