НОВИНИ КОМПАНІЇ

Повідомлення про зміну типу та найменування Товариства.
07.11.2017

Річними  загальними зборами акціонерів ПАТ “Івано-Франківськцемент” від 25.04.2017р. (протокол №24) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного на приватне акціонерне. У зв’язку із зміною типу акціонерне...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері електроенергетики
18.07.2017

Перелік нормативних документів: Закон України «Про ринок електричної енергії» Правила користування електричною енергією Постанова НКРЕ № 631 від 18.06. 2004р. «Про схвалення примірного договору між ДП “Енергоринок” та постачальниками...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ПАТ «Івано-Франківськцемент»
06.07.2017

ПАТ «Івано-Франківскцемент» повідомляє, що у зв’язку із закінченням строку повноважень припинено повноваження наступних посадових осіб Товариства: – члена правління -голови правлiння Круця Миколи Федоровича (паспорт серiя СЕ №093012, виданий...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ПАТ «Івано-Франківськцемент»
29.05.2017

Рішенням наглядової ради ПАТ “Івано-Франківськцемент” (протокол  №112 вiд 24.05.2017р.) обрано з 24.05.2017р. строком на 3 роки головою наглядової ради  члена наглядової ради-представника акціонера (Круця М. Ф.) Круць Галину Федорiвну...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Протокол №24 річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Івано-Франківськцемент”.
17.05.2017

ПРОТОКОЛ №24

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>