ПОВІДОМЛЕННЯ
13.02.2020

Наглядова рада ПрАТ «Івано-Франківськцемент»» повідомляє, що загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових  загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 10 лютого 2020 року, складає  1 331 315 (один мільйон триста тридцять одна  тисяча триста п’ятнадцять) штук простих іменних акцій;

– кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 10 лютого 2020 року, складає  1 331 315 (один мільйон триста тридцять одна  тисяча триста п’ятнадцять)  штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

 

                                                                                                           Наглядова рада Товариства