НОВИНИ КОМПАНІЇ

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал  2022 року
29.12.2023

                                                                                                 Додаток 29 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 1 глави 3 розділу III)                                                          Титульний аркуш                 13.12.2023              (дата реєстрації емітентом...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року
29.12.2023

                                                                                                 Додаток 29 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 1 глави 3 розділу III)                                                          Титульний аркуш                 13.12.2023              (дата реєстрації емітентом...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року
29.12.2023

                                                                                                 Додаток 29 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 1 глави 3 розділу III)                                                          Титульний аркуш                 13.12.2023              (дата реєстрації емітентом...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб Товариства
29.06.2023

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Репорт Відомість про зміну складу посадових осіб з електронни цифровим підписом

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Особлива інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів
28.04.2023

         Додаток 1                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами                                                                                                                               цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 27.04.2023 (дата реєстрації емітентом...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>