ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент».
12.11.2019

ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (далі – Товариство) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства (далі – Конкурс).

 

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що належать до незалежної ліцензованої міжнародної аудиторської фірми великої четвірки.

 

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «Івано-Франківськцемент».

Фінансова звітність та інша публічна інформація ПрАТ «Івано-Франківськцемент» доступна на веб-сайті://www.ifcem.if.ua.

  1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

1.1. Аудит фінансової звітності ПрАТ «Івано-Франківськцемент» складеної відповідно до МСФЗ за 2019 рік, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

 

1.2. Термін випуску звітності до 01 березня 2020 року.

 

  1. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

 

  1. Основними критеріями, які визначені ПрАТ «Івано-Франківськцемент» для відбору аудиторської фірми є:

3.1. Відповідність суб’єкта аудиторської діяльності вимогам, встановленим Законом про аудит.

3.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності фінансових установ та в галузі.

3.3. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.

3.4. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.

3.5. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.

3.6. Якість інформації, яка надається.

 

  1. Для участі у Конкурсі необхідно подати наступні документи:

4.1. Попередній договір з вказанням: вартості надання послуг, зазначених в Завданні з обов’язкового аудиту фінансової звітності; умови оплати (відсоток авансування, часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань): графік проведення аудиту.

4.2. Відомості щодо структури власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна  резидентства, місцезнаходження.

4.3. Інформація про склад аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

4.4. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства.

4.5. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору.

 

  1. Графік проведення Конкурсу

Терміни подачі конкурсних пропозицій електронною поштою до 30.11.2019 включно на  електронну адресу: vorobets@ifcem.if.ua

 

Інформування переможця Конкурсу засобами електронної пошти здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою Радою  ПрАТ «Івано-Франківськцемент».

 

Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться на офіційному сайті ПрАТ «Івано-Франківськцемент».

 

Контактна особа: Воробець В. Я.,  тел.(034)258-37-11.

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.