Повідомлення про суттєві події щодо неможливості проведення та перенесення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» (скликаних на 16 квітня 2020р)
15.04.2020

Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент»(надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 00292988, місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район. Івано-Франківська область повідомляє про непроведення та перенесення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які заплановано на 16.04.2020р.

Дане рішення прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі п.2 Постанови КМУ №211 від 11.03.2020р.(зі змінами та доповненнями) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у відповідності до положень якого на усій території України встановлено карантин до                  24 квітня 2020р. та заборонено проведення всіх масових(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на викладене, річні загальні збори акціонерів Товариства у вказану дату 16.04.2020р. проводитись не будуть, підготовчі дії щодо проведення Зборів призупиняються,  а повідомлення акціонерам про проведення цих Зборів на 16.04.2020р., яке розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.smida.gov.ua  та на сайті Товариства – www.ifcem.if.ua  відкликається.

Інформуємо, що відповідно до положень Закону України від 30.03.2020р. №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби      (COVID-19) річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) або дистанційно в порядку та строки, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Про нову дату проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та інші питання з проведення таких зборів буде вирішено Наглядовою радою Товариства та повідомлено всім акціонерам додатково у встановленому законодавством і статутом Товариства порядку.

 

                                                                    Наглядова рада ПрАТ «Івано-Франківськцемент»