Повідомлення
19.05.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ

Наглядова рада ПрАТ «Івано-Франківськцемент»» повідомляє, що загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 14 травня 2021 року, складає 1 331 315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п’ятнадцять) штук простих іменних акцій;

– кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 14 травня 2021 року, складає 1 331 315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п’ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Наглядова рада Товариства

Повідомлення_ifcem_19052021