ПОВІДОМЛЕННЯ
28.03.2019

Наглядова рада ПрАТ «Івано-Франківськцемент»» повідомляє, що загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 25 березня 2019 року, складає  1 331 315 (один мільйон триста тридцять одна  тисяча триста п’ятнадцять) штук простих іменних акцій;

– кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 25 березня 2019 року, складає  1 331 315 (один мільйон триста тридцять одна  тисяча триста п’ятнадцять)  штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Повідомлення

Повідомлення підписане електронним цифровим підписом