NEWS

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб Товариства
29.06.2023

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Репорт Відомість про зміну складу посадових осіб з електронни цифровим підписом

READ MORE >>

Особлива інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів
28.04.2023

         Додаток 1                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами                                                                                                                               цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 27.04.2023 (дата реєстрації емітентом...

READ MORE >>

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб Товариства
06.04.2023

особлива інформація емітента pidpysy report  

READ MORE >>

Особлива інформація емітента
04.02.2022

Особлива інформація емітента

READ MORE >>

Проміжна інформація про емітента
27.01.2022

Проміжна інформація про емітента

READ MORE >>