Повідомлення про зміну типу та найменування Товариства.
07.11.2017

Річними  загальними зборами акціонерів ПАТ “Івано-Франківськцемент” від 25.04.2017р. (протокол №24) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного на приватне акціонерне. У зв’язку із зміною типу акціонерне товариство перейменовано з публічного акціонерного товариства “Івано-Франківськцемент” на приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент”. Державну реєстрацію змін проведено 01.11.2017р.

 

Правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»