Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ПАТ «Івано-Франківськцемент»>
07.07.2016

Рiшенням наглядової ради  ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №97 вiд 01.07.2016р.) відкликано із займаної посади з 01.07.2016р. відповідно до поданої заяви члена правління Товариства Заяця Богдана Йосиповича (паспорт серiя СС №201544,  виданий  Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області  27.02.1997 року). На данiй посадi перебував  2 роки. Володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі  0,00008%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням наглядової ради  ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №97 вiд 01.07.2016р.) обрано з 01.07.2017р. на строк до 01.07.2017р. членом правління Маковійчука Миколу Васильовича (паспорт серiя СС №195340, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Івано-Франківській області 30.12.1996 року).  Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення  останні 5 років займав посади головного інженера з виробництва в’яжучих матеріалів, начальника цементного виробництва-головного інженера цементного виробництва ПАТ «Івано-Франківськцемент».

Рiшенням  правління  ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №22 вiд 01.07.2016р.) обрано з 01.07.2016р. на строк до 01.07.2017р. заступником голови  правління члена правління Круця Тараса Миколайовича (паспорт серiя СЕ №023607, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Івано-Франківській області 22.02.2001 року).  Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення  останні 5 років займав посади начальника комерційного відділу, члена правління ПАТ «Івано-Франківськцемент».

Правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»