Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ПАТ «Івано-Франківськцемент»
06.07.2017

ПАТ «Івано-Франківскцемент» повідомляє, що у зв’язку із закінченням строку повноважень припинено повноваження наступних посадових осіб Товариства:

– члена правління -голови правлiння Круця Миколи Федоровича (паспорт серiя СЕ №093012, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Івано-Франківській області 30.11.2001 року). На данiй посадi перебував 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,119%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена правління –заступника голови правлiння Круця  Тараса Миколайовича (паспорт серiя СЕ №023607, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Івано-Франківській області 22.02.2001 року). На данiй посадi перебував 2 роки 3 місяці. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена правління Маковійчука Миколи Васильовича (паспорт серiя СС №195340, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Івано-Франківській області 30.12.1996 року ). На данiй посадi перебував 1рік. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням наглядової ради ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №117 вiд 30.06.2017р.) з врахуванням рішення правління ПАТ «Івано-Франківскцемент» від 30.06.2017р.(протокол №27 від 30.06.2017р) обрано з 01.07.2017р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:

– члена правління – голову правління Круця Миколу Федоровича (паспорт серiя СЕ №093012, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Івано-Франківській області 30.11.2001 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,119%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення  останні 5 років займав посади голови наглядової ради, голови правління  ПАТ «Івано-Франківськцемент»;

– члена правління-заступника голови правління Круця Тараса Миколайовича (паспорт серiя СЕ №023607, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Івано-Франківській області 22.02.2001 року).  Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення  останні 5 років займав посади начальника комерційного відділу, члена правління, заступника голови правління  ПАТ «Івано-Франківськцемент».

– члена правління Маковійчука Миколу Васильовича (паспорт серiя СС №195340, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Івано-Франківській області 30.12.1996 року).  Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення  останні 5 років займав посади головного інженера з виробництва в’яжучих матеріалів, начальника цементного виробництва-головного інженера цементного виробництва,  директора з виробництва, члена правління  ПАТ «Івано-Франківськцемент».

 

Правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»