Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ПАТ «Івано-Франківськцемент»
29.05.2017

Рішенням наглядової ради ПАТ “Івано-Франківськцемент” (протокол  №112 вiд 24.05.2017р.) обрано з 24.05.2017р. строком на 3 роки головою наглядової ради  члена наглядової ради-представника акціонера (Круця М. Ф.) Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займала посаду члена наглядової ради Товариства.

 

Правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»