Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ПАТ «Івано-Франківськцемент»
04.05.2017

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №24 вiд 25.04.2017р.) припинено у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді з 25.04.2017р.  повноваження наступних посадових осiб Товариства:

– члена наглядової ради – Скрип’юка Богдана Федоровича (паспорт серiя СС №156912,                         виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 19.11.1996 року). На данiй посадi перебував один рік . Володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена наглядової ради – Воробця Володимира Ярославовича (паспорт серiя СС №846870,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 26.11.1999 року. На данiй посадi перебував один рік. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена наглядової ради – Круць Галини Федорiвни (паспорт серiя СС №442832,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. На данiй посадi перебувала один рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

– члена наглядової ради – Лютого Василя Івановича (паспорт серiя СС №199634,  виданий  Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області 14.02.1997 року). На данiй посадi перебував один рік. Володіє часткою у статутному капiталi  емiтента  в розмірі  0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №24 вiд 25.04.2017р.) обрано з 26.04.2017р. на строк три роки наступних посадових осiб Товариства:

– члена наглядової ради –  акціонера Скрип’юка Богдана Федоровича (паспорт серiя СС №156912,                         виданого Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 19.11.1996 року). Володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав посаду члена наглядової ради Товариства;

– члена наглядової ради – акціонера Воробця Володимира Ярославовича (паспорт серiя СС №846870,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 26.11.1999 року.  Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав посаду члена наглядової ради Товариства;

– члена наглядової ради – представника акціонера  Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займала посаду члена наглядової ради Товариства.

– члена наглядової ради – акціонера Лютого Василя Івановича (паспорт серiя СС №199634,  виданий  Івано-Франківським МВ УМВС  в Івано-Франківській області 14.02.1997 року).  Володіє часткою у статутному капiталi  емiтента  в розмірі  0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав посади члена правління та  члена наглядової ради Товариства.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №24 вiд 25.04.2017р.) припинено у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді з 25.04.2017р. повноваження наступних посадових осiб Товариства:

– члена ревiзiйної комiсiї Деркача Миколу Васильовича (паспорт серiя СС №156178,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 12.11.1996 року). На данiй посадi перебував 3роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,338011%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена ревiзiйної комiсiї Лютого Ярослава Васильовича (паспорт серiя СС №722783  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 08.04.1999р.). На данiй посадi перебував 3роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

– члена ревiзiйної комiсiї Дубаса Ігоря Івановича (паспорт серiя СС № 474094,  виданий Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області 28.02.1998 року). На данiй посадi перебував 3роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №24 вiд 25.04.2017р.) обрано з 26.04.2017р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:

– члена ревiзiйної комiсiї Деркача Миколу Васильовича (паспорт серiя СС №156178,                         виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 12.11.1996 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,338011%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду  голови ревiзiйної комiсiї Товариства;

– члена ревiзiйної комiсiї Лютого Ярослава Васильовича (паспорт серiя СС №722783  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 08.04.1999р.). Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду  члена ревізійної комісії Товариства;

– члена ревiзiйної комiсiї Дубаса Ігоря Івановича (паспорт серiя СС № 474094,  виданий Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області 28.02.1998 року).  Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду   члена ревізійної комісії Товариства.

 

Правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»