Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ПАТ «Івано-Франківськцемент»
12.01.2017

Рiшенням правління  ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №26 вiд 10.01.2017р.) звільнено із займаної посади за згодою сторін з 10.01.2017р. відповідно до поданої заяви заступника голови правління Товариства(за сумісництвом) Круця Тараса Миколайовича (паспорт серiя СЕ №023607, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Івано-Франківській області 22.02.2001 року). На данiй посадi перебував  6 місяців. Часткою у статутному капiталi емiтента  не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням  правління  ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №26 вiд 10.01.2017р.) обрано з 11.01.2017р. на строк до 01.07.2017р. заступником голови  правління члена правління Круця Тараса Миколайовича (паспорт серiя СЕ №023607, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Івано-Франківській області 22.02.2001 року).  Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення  останні 5 років займав посади начальника комерційного відділу, члена правління ПАТ «Івано-Франківськцемент», заступника голови правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»(за сумісництвом).

 

 

Правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»