Повідомлення про зміни в керівництві ПАТ «Івано-Франківськцемент»
29.04.2016

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):

вiдкликано з 26.04.2016р. у зв’язку із закінченням строку повноважень наступних посадових осiб Товариства:

– члена наглядової ради – Скрип’юка Богдана Федоровича (паспорт серiя СС №156912, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 19.11.1996 року). На данiй посадi перебував 3роки 4 мiсяці. Володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена наглядової ради – Воробця Володимира Ярославовича (паспорт серiя СС №846870,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 26.11.1999 року. На данiй посадi перебував 3роки 4 мiсяці. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена наглядової ради – Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. На данiй посадi перебувала 3роки 4 мiсяці. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

– члена наглядової ради – Лютого Василя Івановича (паспорт серiя СС №199634,  виданий  Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області 14.02.1997 року). На данiй посадi перебував 1рік. Володіє часткою у статутному капiталi  емiтента  в розмірі  0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

обрано з 26.04.2016р. на строк 1 рік наступних посадових осiб Товариства:

– члена наглядової ради – Скрип’юка Богдана Федоровича (паспорт серiя СС №156912, виданого Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 19.11.1996 року). Володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав посаду члена наглядової ради Товариства;

– члена наглядової ради – Воробця Володимира Ярославовича (паспорт серiя СС №846870,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 26.11.1999 року.  Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення5 років займав посаду члена наглядової ради Товариства;

– члена наглядової ради – Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займала посаду члена наглядової ради Товариства.

– члена наглядової ради – Лютого Василя Івановича (паспорт серiя СС №199634,  виданий  Івано-Франківським МВ УМВС  в Івано-Франківській області 14.02.1997 року).  Володіє часткою у статутному капiталi  емiтента  в розмірі  0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав посаду члена правління та  члена наглядової ради Товариства.

 

Правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»