Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
03.05.2018

Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості:

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Івано-Франківськцемент»

Код за ЄДРПОУ: 00292988

Місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область

Міжміський код, телефон, факс: (0342)58-37-12, 58-37-64.

Електронна поштова адреса:office@ifcem.if.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ifcem.if.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення:

 

Черговими річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №25 вiд 25.04.2018р.) припинено  згідно поданих заяв  з 25.04.2018р.  повноваження наступних посадових осiб Товариства:

– члена наглядової ради – Скрип’юка Богдана Федоровича (паспорт серiя СС №156912,                         виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 19.11.1996 року). На данiй посадi перебував один рік . Володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена наглядової ради – Воробця Володимира Ярославовича (паспорт серiя СС №846870,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 26.11.1999 року. На данiй посадi перебував один рік. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена наглядової ради – Круць Галини Федорiвни (паспорт серiя СС №442832,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. На данiй посадi перебувала один рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

– члена наглядової ради – Лютого Василя Івановича (паспорт серiя СС №199634,  виданий  Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області 14.02.1997 року). На данiй посадi перебував один рік. Володіє часткою у статутному капiталi  емiтента  в розмірі  0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Черговими річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №25 вiд 25.04.2018р.) обрано з 26.04.2018р. на строк три роки наступних посадових осiб Товариства:

– члена наглядової ради –  акціонера Скрип’юка Богдана Федоровича (паспорт серiя СС №156912,                         виданого Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 19.11.1996 року). Володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав посаду члена наглядової ради Товариства;

– члена наглядової ради – представника акціонера (Круця Миколи Федоровича, що володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі 3,387177%)  Воробця Володимира Ярославовича (паспорт серiя СС №846870,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС  України  26.11.1999 року.  Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав посаду члена наглядової ради Товариства;

– члена наглядової ради – представника акціонера (Круця Миколи Федоровича, що володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі 3,387177%)   Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832,  виданий  Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займала посаду члена наглядової ради Товариства.

– члена наглядової ради – акціонера Лютого Василя Івановича (паспорт серiя СС №199634,  виданий  Івано-Франківським МВ УМВС  в Івано-Франківській області 14.02.1997 року).  Володіє часткою у статутному капiталi  емiтента  в розмірі  0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займав посади члена правління та  члена наглядової ради Товариства.

Черговими річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №25 вiд 25.04.2018р.) припинено  згідно поданих заяв з 25.04.2018р. повноваження наступних посадових осiб Товариства:

– члена ревiзiйної комiсiї Деркача Миколу Васильовича (паспорт серiя СС №156178,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 12.11.1996 року). На данiй посадi перебував  1 рік.  Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

– члена ревiзiйної комiсiї Лютого Ярослава Васильовича (паспорт серiя СС №722783  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 08.04.1999р.). На данiй посадi перебував  1 рік. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

– члена ревiзiйної комiсiї Дубаса Ігоря Івановича (паспорт серiя СС № 474094,  виданий Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області 28.02.1998 року). На данiй посадi перебував  1 рік. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Нові члени ревізійної комісії Товариства не обиралися.

 3. Підпис:                   

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова  правління Круць Микола Федорович.