Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
24.03.2017

Публічне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “Івано-Франківськцемент” відбудуться 25 квітня 2017 року о 1100 годині  в приміщенні Будинку культури ПАТ “Івано-Франківськцемент”(актова зала першого поверху) за адресою:77422, с.Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області.

Реєстрація учасників зборів  з 10-00 год. до 10-45 год. в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – станом на 24-00 год. 19.04.2017р.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 77422, с.Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області (кабінет юридичного відділу адміністративного корпусу Товариства). Довідки за телефоном: (0342) 583711. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами  Воробець В. Я. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного зборів: www.ifcem.if.ua.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а  представникам акціонерів додатково необхідно мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Проект  порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
 2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності, за 2016 рік.
 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
 7. Про затвердження вчинених у 2016 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  у 2017 році.
 8. 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

11.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

12 Обрання  членів Наглядової ради Товариства.

13 Обрання  членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Проекти рішень:

 1. В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Благого Андрія Михайловича, Білоус Світлану Вікторівну, Бандуру Богдана Дмитровича. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів: для доповідей: по першому питанню і з третього по тринадцяте – до 5 хв., по другому питанню – до 20 хв., для виступів, запитань – до 3 хв. та голосування проводити за принципом “одна голосуюча акція – один голос” за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради та голови та членів ревізійної комісії.
 2. Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

3.Затвердити звіт наглядової ради за 2016р.

 1. Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу та висновки щодо річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.
 2. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016р.
 3. Чистий прибуток, який залишився у розпорядженні Товариства в сумі 559 084000 грн. розподілити так: в  резервний фонд до заповнення його граничного розміру – 10 830 175 грн.; решту коштів в сумі 548 253 825 грн. направити на розвиток виробництва.
 4. Затвердити укладені ПАТ “Івано-Франківськцемент” з АТ “Укрексімбанк” наступні правочини:

-Генеральна  угода  № 5405N2  від 27.12.2005р. (зі всіма змінами і доповненнями) зокрема, але не виключно:

-додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5405N2-54 від 22.02.2016р., № 5405N2-55 від 29.02.2016р., № 5405N2-56  від 06.06.2016р.№ 5405N2-57  від 5.08.2016р. № 5405N2-58  від 12.12.2016р.№ 5405N2-59  від 29.12.2016р.; -кредитний договір №151113К9 від 06.08.2013р.; -додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.:№151113К9-9 від 22.02.2016р.№151113К9-10 від 29.03.2016р.№151113К9-11 від 06.06.2016р.№151113К9-12 від 25.08.2016р.№151113К9-13 від 24.10.2016р.№151113К9-14 від  12.12.2016р; -кредитний договір №151113К12/EEP-05-EXIM від 14.08.2013р.;-додаткові угоди, укладені протягом 2016р.,в.т.ч.: №151113К12/EEP-05-EXIM-9 від 22.02.2016р., №151113К12/EEP-05-EXIM-10 від 29.03.2016р., №151113К12/EEP-05-EXIM-11 від 06.06.2016р., №151113К12/EEP-05-EXIM-12 від 25.08.2016р. №151113К12 /EEP-05-EXIM-13 від 24.10.2016р., №151113К12/EEP-05-EXIM-14 від  12.12.2016р.; -кредитний договір №151113К15 від 15.08.2013р.; -додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: №151113К15-9 від 22.02.2016р.; №151113К15-10 від 25.08.2016р.; №151113К15-11 від 12.12.2016р.; -кредитний договір №5414К23/SL-71-EXIM від 29.12.2014р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в.т.ч.: №5414К23/SL-71-EXIM-4 від 22.02.2016р., №5414К23/SL-71-EXIM-5 від 06.06.2016р.; №5414К23/SL-71-EXIM-6 від 25.08.2016р., №5414К23/SL-71-EXIM-7 від 24.10.2016р., №5414К23/SL-71-EXIM-8 від 12.12.2016р.; -кредитний договір №5416К2/EEP-46-EXIM від 22.02.2016р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р.,в т.ч.: №5416К2/EEP-46-EXIM-1від 29.03.2016р., № 5416К2/EEP-46-EXIM-2 від 25.08.2016р.; №5416К2/EEP-46-EXIM-3  від 24.10.2016р.; №5416К2/EEP-46-EXIM-4  від 12.12.2016р.; -кредитний договір №5416К6  від 06.06.2016р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5416К6-1 від 25.08.2016р.; № 5416К6-2  від  24.10.2016р.,  № 5416К6-3  від  12.12.2016р.; -кредитний договір №5416К15/ EEP-101-EXIM від 22.02.2016р.; -кредитний договір №5416К16 від 12.12.2016р.; -кредитний договір №5416V9  від 29.12.2016р.; -кредитний договір №5414К10 від 18.06.2014р.; -додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414К10-5  від 20.01.2016р.; № 5414К10-6 від 29.03.2016р.; № 5414К10-7 від  06.06.2016р.; -кредитний договір №5414К20 від 19.11.2014р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414К20-7 від 29.03.2016р.; Договір про розірвання від 25.08.2016р.; -кредитний договір №5416V1  від 22.02.2016р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5416V1-1  від 24.10.2016р.; Договір про розірвання від  13.12.2016р.; -кредитний договір №151113К16 від 22.08.2013р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 151113К16- 9 від 22.02.2016р.; № 151113К16- 10  від 29.03.2016р.; -кредитний договір №5414К9/SL-54-EXIM від 12.05.2014р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414К9/SL-54-EXIM-6  від 22.02.2016р.; Договір про розірвання від  29.02.2016р., -договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5406Z101-15 від 22.02.2016р.; № 5406Z101-16 від 29.03.2016р.; № 5406Z101-17 від 12.12.2016р.; № 5406Z101-18  від 29.12.2016р.; -договір застави №5407Z27 від 28.04.2007р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5407Z27-9  від 22.02.2016р.; № 5407Z27-10 від 29.03.2016р.; № 5407Z27-11 від 12.12.2016р.; № 5407Z27-12 від 29.12.2016р.  -іпотечний договір №5408Z17 від 18.04.2008р.; -додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5408Z17-7 від 22.02.2016р.; № 5408Z17-8 від 12.09.2016р.; № 5408Z17-9 від 12.12.2016р.; № 5408Z17-10 від 29.12.2016р.; -договір застави №5408Z18 від 18.04.2008р.; -додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5408Z18-9 від 22.02.2016р.; № 5408Z18-10 від 29.03.2016р.; № 5408Z18-11 від 12.09.2016р.; №5408Z18-12 від 12.12.2016р.; № 5408Z18-13 від 29.12.2016р.; -договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5408Z68-7 від 22.02.2016р.; № 5408Z68-8 від 29.03.2016р.; № 5408Z68-9 від 12.12.2016р.; № 5408Z68-10 від 29.12.2016р.; -договір застави №5409Z7 від 27.02.2009р. -додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5409Z7-5  від 22.02.2016р.; № 5409Z7-6 від 29.03.2016р.; № 5409Z7-7 від 12.12.2016р.; № 5409Z7-8 від 29.12.2016р.; -договір застави №5410Z19 від 30.09.2010р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5410Z19-3 від 22.02.2016р.; № 5410Z19-4 від 29.03.2016р.; Договір про розірвання від 12.09.2016р.; -договір застави №5412Z11 від 03.08.2012р.; -додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5412Z11-4 від 22.02.2016р.; № 5412Z11-5 від 12.12.2016р.; № 5412Z11-6 від 29.12.2016р.; -договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414Z1-7  від 22.02.2016р.; № 5414Z1-8 від 12.09.2016р.; № 5414Z1-9 від 24.10.2016р.; № 5414Z1-10 від 12.12.2016р.; № 5414Z1-11 від 29.12.2016р.; -договір застави №5414Z2 від 28.02.2014р.; додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414Z2-4  від 22.02.2016р.; № 5414Z2-5  від 12.12.2016р.; № 5414Z2-6  від 29.12.2016р.; -договір застави №5414Z3 від 06.03.2014р.; -додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414Z3-5 від 21.01.2016р.; № 5414Z3-6 від 22.02.2016р.; № 5414Z3-7 від 12.12.2016р.; № 5414Z3-8 від 29.12.2016р. -договір іпотеки №5414Z6 від 30.04.2014р.; -додаткові угоди, укладені протягом 2016р., в т.ч.: № 5414Z6-7 від 21.01.2016р.; № 5414Z6-8 від 22.02.2016р.; № 5414Z6-9 від 12.09.2016р.; № 5414Z6-10 від 12.12.2016р.; № 5414Z6-11 від 29.12.2016р.

Надати попередню згоду на  вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключено щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди  №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укрексімбанк”) сукупною граничною вартістю 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 10 000 000 000,00 (десяти мільярдів) гривень.

 1. Припинити повноваження всіх членів наглядової ради Товариства.
 2. Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

10.Змінити тип та найменування публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» на приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент».

 1. Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України   “Про акціонерні товариства“ та затвердити статут приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати  статут приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства здійснити державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.
 2. Обрати членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
 3. Обрати членів ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016р. 2015р.
Усього активів 3373092 2395789
Основні засоби 3016146 2679727
Довгострокові фінансові інвестиції 44 9723
Запаси 376278 253151
Сумарна дебіторська заборгованість 166575 124761
Грошові кошти та їх еквіваленти 333766 78799
Нерозподілений прибуток 635026 75798
Власний капітал 1108624 549346
Статутний капітал 133132 133132
Довгострокові зобов’язання 1778771 1544050
Поточні зобов’язання 485697 302393
Чистий прибуток (збиток) 559084 – 117496
Середньорічна кількість акцій(шт.) 1331315 1331315
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 1593 1294

 

 

             Наглядова рада Товариства