АКЦІОНЕРАМ КОМПАНІЇ

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
26.06.2020

Додаток 1                                                                                                                               до Положення про розкриття інформації емітентами                                                                                                                               цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 26.06.2020 (дата реєстрації емітентом електронного...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

ПОВІДОМЛЕННЯ
24.06.2020

тва Наглядова рада ПрАТ «Івано-Франківськцемент»» повідомляє, що загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових  річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськцемент», складеного...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Бюлетень для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів
15.06.2020

Бюлетень.  

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
25.05.2020

Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район,                с. Ямниця, надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення  про дистанційне проведення річних загальних...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Повідомлення про суттєві події щодо неможливості проведення та перенесення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» (скликаних на 16 квітня 2020р)
15.04.2020

Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент»(надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 00292988, місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район. Івано-Франківська область повідомляє про непроведення та перенесення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які заплановано...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>