АКЦІОНЕРАМ КОМПАНІЇ

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Івано-Франківськцемент”
12.05.2016

Дата проведення зборів:  26 квітня  2016 року Місце проведення:  с. Ямниця, Тисменицький район   Присутні члени лічильної комісії: 1. Благий Андрій Михайлович Бандура Богдан Дмитрович Білоус Світлана Вікторівна  ...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Річна звітність ПАТ за 2015 рік
29.04.2016

Річна звітність ПАТ за 2015 рік

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Повідомлення про зміни в керівництві ПАТ «Івано-Франківськцемент»
29.04.2016

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.): вiдкликано з 26.04.2016р. у зв’язку із закінченням строку повноважень наступних посадових осiб Товариства: – члена наглядової ради –...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
29.03.2016

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Публічне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства “Івано-Франківськцемент” 21 квітня 2015 р.
10.04.2015

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.     Вирішили: В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Крутого Романа Анатолійовича, Білоус...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>