НОВИНИ КОМПАНІЇ

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ПАТ «Івано-Франківськцемент»>
07.07.2016

Рiшенням наглядової ради  ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №97 вiд 01.07.2016р.) відкликано із займаної посади з 01.07.2016р. відповідно до поданої заяви члена правління Товариства Заяця Богдана Йосиповича (паспорт серiя СС №201544, ...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Протокол № 23 чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Івано-Франківськцемент” (ПАТ «Івано-Франківськцемент»)
12.05.2016

26 квітня 2016 р.                                                                                         с. Ямниця На момент  проведення  загальних  зборів  акціонерів  статутний  капітал  товариства  складає 133 131 500 грн. та поділений  на 1 331 315 простих іменних ...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Івано-Франківськцемент”
12.05.2016

Дата проведення зборів:  26 квітня  2016 року Місце проведення:  с. Ямниця, Тисменицький район   Присутні члени лічильної комісії: 1. Благий Андрій Михайлович Бандура Богдан Дмитрович Білоус Світлана Вікторівна  ...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Річна звітність ПАТ за 2015 рік
29.04.2016

Річна звітність ПАТ за 2015 рік

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>

Повідомлення про зміни в керівництві ПАТ «Івано-Франківськцемент»
29.04.2016

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.): вiдкликано з 26.04.2016р. у зв’язку із закінченням строку повноважень наступних посадових осiб Товариства: – члена наглядової ради –...

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ >>