Кар’єра

Умови працевлаштування

1.1. Працівники реалізовують гарантоване їм Конституцією України право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві.

1.2. Особа, яка виявила намір вступити в трудові відносини з підприємством, зобов’язана подати до адміністрації підприємства такі документи:

а) трудову книжку, яка має бути оформлена з дотриманням встановленого порядку            (за винятком випадків, коли особа оформляється на роботу вперше);

б) паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

в) довідку органу ДПС про присвоєння ідентифікаційного номера

г) особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Прийняття на роботу без пред’явлення зазначених документів не допускається.

1.3. При прийнятті на роботу, що вимагає спеціальних знань, адміністрація підприємства вправі  також вимагати від працівника пред’явлення диплома або іншого документа про одержану освіту чи професійну підготовку.

За пропозицією адміністрації  у випадках, передбачених законодавством, особа, яка влаштовується на роботу у підприємстві, може надати також документ  про стан здоров’я  (довідки МСЕК), та інші документи ( військовий квиток чи посвідчення про приписку до призивної дільниці, посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації  ЧАЕС,  тощо).

1.4. При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачене законодавством, за винятком випадків, коли особа виявила згоду на подання таких документів.

Рішення про прийняття на роботу приймається адміністрацією за результатами співбесіди.

1.5. При прийнятті на роботу працівникові належить скласти письмову заяву про прийняття на роботу.

З кожним працівником у письмовій  формі укладається трудовий договір.

Укладений трудовий договір та письмова заява працівника є підставою для видачі наказу (розпорядження) адміністрації підприємства про прийняття на роботу, який має бути оголошений працівникові і містити відмітку (розписку працівника) про факт ознайомлення.

У наказі (розпорядженні) обов’язково зазначається найменування роботи (посади) працівника, яка визначається на підставі штатного розпису підприємства.

Працівник який прийнятий на роботу ознайомлюється з посадовою інструкцією та підписує її.

1.6. При прийнятті працівника на роботу або при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу адміністрація підприємства :

а) ознайомлює працівника з дорученою роботою, умовами її виконання та розміром оплати праці, роз’яснює його трудові права й обов’язки;

б) ознайомлює працівника із Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами, що діють на підприємстві;

в) Проводить навчання  з  працівниками  щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці, вимог протипожежної охорони та інших спеціальних правил, які стосуються виробничої безпеки.

1.7. Упродовж  всього строку перебування працівника в трудових відносинах  з підприємством, здійснюється ведення трудових книжок, порядок якого визначається чинним в Україні законодавством.

1.8.  Припинення трудових відносин може мати місце тільки з підстав і в порядку, які передбачені чинним законодавством України та умовами трудового договору з працівником.

1.9. Після погодження строків припинення трудових відносин з адміністрацією, працівник має право припинити роботу, а адміністрація підприємства зобов’язана видати працівнику трудову книжку та провести з ним розрахунок.

2.0. Припинення трудового договору оформляється наказом адміністрації.

2.1. У день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівнику його трудову книжку із

внесеним до неї записом про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок.

Записи про підстави звільнення в трудовій книжці повинні точно відповідати відповідним

формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункту  закону.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

Вакантні робочі місця

Відділ кадрів

tel./fax: +38 0342 72-15-00

е-mаіl: kadry@ifcem.if.ua

×
Машиніст тепловоза

В залізничний цех

Зв’язатись з нами

Складач поїздів

В залізничний цех

Зв’язатись з нами

Водій навантажувача

Зв’язатись з нами

Транспортувальник сировинних додатків (цементне виробництво)

Зв’язатись з нами

Завантажувач (цементне виробництво)

Зв’язатись з нами

Машиніст

Машиніст екскаватора ( кар'єр с. Дубівці)
Машиніст крана ( автомобільного)
Машиніст бульдозера (кар'єр с. Дубівці)
Машиніст крана ( мостового, козлового)
Машиніст екскаватора на гусеничному ходу

Зв’язатись з нами

Диспетчер (кар'єр с. Дубівці)

Зв’язатись з нами

Електрослюсар (слюсар) з ремонту устаткування (кар'єр с. Дубівці)

Зв’язатись з нами